HemOmProdukterNärfiskatScanfjordKontakt
Scanfjord

Scanfjord är sedan många år Sveriges ledande producent av odlade blåmusslor. Försäljningskontoret är beläget i Göteborg på Fiskebäcks Seafood AB och produktionen sker i Mollösund.

Blåmusslor från egna odlingar är Scanfjords största produkt, men även ostron och hjärtmusslor lagerförs för försäljning. Alla andra typer av musslor som kunderna önskar, t ex strandsnäckor, valthornssnäckor, kammusslor och hästmusslor, kan levereras i mån av tillgång hos underleverantörer.

Alla blåmusslor som du köper från Scanfjord är odlade. Vi har valt att sälja enbarat odlade musslor och det finns flera skäl att välja musslor som är odlade på band eller lina.

Scanfjords musslor är fria från sand
En mussla odlad på band kommer inte i kontakt med havsbotten. Därför finns varken sand eller lera i odlade musslor. Odlingsplatserna väljs med omsorg så att muss-
lorna alltid växer i strömmande rent vatten med god näringstillförsel vilket ger en hög köttprocent och även vackra skal.

Högt näringsvärde
Musslor är ett extremt proteinrikt livsmedel med högt näringsvärde. Fettinnehållet är lågt men av det nyttiga slaget och rikt på Omega 3.

Miljövänlig produktion
Musslorna lever av plankton som finns i havet. Någon annan näring tillförs inte. När musslan skördas tas de näringsämnen som bundits i musslan ut ur havet och musselodling bidrar därmed till minskad övergödning och friskare fjordar i Bohuslän.

Full kontroll på Scanfjords musslor
Spårbarhet är ett nyckelord i Scanfjords verksamhet. Vår egenkontroll garanterar full spårbarhet och varje mussla som levereras kan spåras genom kodmarkering på konsumentförpackningen. Provtagningar görs i varje odling för högsta säkerhet.
Scanfjord har integrerat hela kedjan från odling, skörd, process, packning till försäljning vilket är kundens garanti för att varje led uppfyller alla kvalitets- och livsmedelshygieniska krav som Livsmedelsverket och EU ställer.

Är du interesserad av att köpa Scanfjords produkter är du välkommen att ringa Catarina Hedlund, Scanfjord Göteborg på telefon 031-690505.
                                        
                                                 www.scanfjord.se


 HemOmProdukterNärfiskatScanfjordKontakt